کوه آتشگاه اصفهان

 قدیمی ترین بنای تاریخی شهر اصفهان قبل از اسلام می توان به بنای آتشگاه، اشاره کرد. در غرب اصفهان و در بالای تپه ای بلند  این بنا قرار دارد.

 شکل ساختمان اصلی این بنا استوانه ای است که بر اساس مطالعات ،می توان تاریخ احداث این بنارا طبق تحقیقات باستان شناسی به قبل از دوران مادها یعنی دوران ایلام باستان مرتبط ساخت .جلوه زیبایی از باغْ شهر اصفهان که در ساحل بسیار زیبای زاینده رودقرار داردراهم اکنون می توان بر بلندای کوه آتشگاه و در مجاورت این آتشکده که آتشکده ای خاموش ناميده ميشود مشاهده کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید