ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پوشش گياهی كيش

پوشش سبز جزیره زیبای کیش دو گونه از گیاهان علفی یکساله  چند ساله و گیاهان نیمه چوبی، و چوبی را در بر میگیرد . پاییز  گیاهان جزیره با شروع  فصل گرم و خشک تابستان همراه است .

رویش های علفی جزیره اغلب  در انتهای ماه اول پاییز و نیمه ماه دوم آن  به مرور شکل میگیرد و سبب میشود سطح خاکستری جزیره به سبزی بگراید .

این سبزی  با شروع  ماه های ابتدایی بهار  کم کم خشک میشود و رنگ سبز به زردی میگراید . اما در همین میان  لکه های سبزو سبزنقره ای علف های پایا در طی فصل  تابستان، تا آغاز پاییز دیقابل رویت است .

چند گونه  از علف های یک ساله ای که در کیش میروید  عبارتند از انواع گندمی ها، همیشه بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه ها، شنبلیله های وحشی، فرفیون ها، شمعدانی ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ ها و ...

اما در مورد درختچه های کوتاه و بوته میشود به  گونه های گرگ تیغ، اوکرادنوس، افدرا، نیل، برخی از کنف ها، برخی از سلمه تره ها، شوره ها، گزها و .. اشاره کرد . درختان اصلی  بومی و طبیعی جزیره مانند  کهور و بومی، کنار، گزهای تقریباً بلند، انجیر بنگالی که از قدیم کاشته شده اند و تقریباً حالت بومی دارند، کرت و برخی از آکاسیاهای دیگر که همراه با کهور پاکستانی و اوکالیپتوس، نخل، نارگیل، گاروم زنگی، سه پستان و .. میباشند 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پیدایش جزیره کیش

 نزدیك به دویست  میلیون سال پیش ،  در راستای  تحرك  صفحه های بزرگ قاره ها و فشار آنها بریكدیگر  که  چین خوردگی ها و پدیده کوه زائی را به دنبال داشت ، شبه جزیره ی عربستان همراه با صفحه ی قاره ی آفریقا به سمت  شمال پیشروی كرد ، و از همین رو  از افریقا منفك گردید  شد و به آسیا وصل شد . فشار حاصل  از اثر این جابه جایی که از جنوب غربی به ایران وارد شد، سبب  چین خوردگی بزرگ  این قسمت  از فلات ایران به شكل  ارتفاعات زاگرس گردید و رشته کوه های آن عمود بر راستای این فشار تشكیل شدند . بیشینه  ارتفاع رشته کوه های زاگرس به واسطه این جا به جایی بزرگ  قله دنا با ارتفاع 4409 متر در کهكیلویه و بو یر احمد میباشد .

  ارتفاع رشته کوه های زاگرس از قله دنا به آرامی  در جهت خلیج فارس كاسته میشود ، ادامه ی آن در ژرفای آب های خلیج فارس به صورت چین خوردگی هائی در زیر آب پنهان میشود . جزیره کیش ، هندورابی ، لاوان  و جزایر دیگر تنگه ی هرمز در خلیج فارس، بخشی از تاقدیس های این چین خوردگی ها و از سازه های زاگرس به حساب میایند . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طبيعت و جغرافيای گياهی جزيره زيباي كيش

طبيعت كيش

جزيره زيباي کيش مثل ساير  جزاير خليج فارس   در نوار باريکی از رويشگاه  ويژه  گرمسيری نيمکره شمالی، با عرض کم جغرافيائی، ما بين  فلات ايران و صحرای عربستان قرار گرفته است . به غير از ويژگی های ويژه  جغرافيائی و اقليمی منطقه ای ، اين جزيره نير مثل همسايگان خود  چون  فارور، هندورابی، شتوار، لاوان و قشم از  اقليم نيمه استوائی اين نوار برخوردار است . جزيره کيش در ناحيه اي خيلي  خشک واقع شده  و شرايط اقليمی آن به طور كلي  خشک و نیمه استوائی ميباشد . متوسظ بارش در كيش در طول 20 سال  برابر با  آمار 190 ميلی متر بوده و متوسط دمای ساليانه آن چيزي نزديك به بيست و هفت درصد ميباشد .

  سرايط رطوبت نسبی هوا  و ضريب ميزان شرايط اقليمی حاکم برجزيره  کيش باعث شده  آب و هوای جزيره اصطلاحا  بحری باشد  . به غير از ماه هاي سرد سال  در ماه هاي ديگر سال رطوبت هواي جزيره بيش از شصد درصد است. در ماه های آبان تا ارديبهشت هوای کيش بسيار دلپذير  و تغييرات دما بين هجده تا بيست و پنج درجه ميباشد .در طول سال بيش از سه هزار ساعت هواي كيش آفتابيست  . و هواي جزيره در بيشتر روزهاي سال شرجي است . بيشترين بارندگي در ماه هاي آذر و اسفند اتفاق ميافتد . و علت اصلي پركندگی اين بارشها نيز به ورود توده های هوا روی آب های خلیج فارس برميگردد . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سیستم های جوی در کیش

سمت  وزش بادهای بر روی کیش شناخته شده میباشد . بادهای چیره کیش غالبا  بادهای غربی و جنوب غربی هشتند . جهت بادها بیشتر  با زمان فصلهای گوناگون تغییر میکند . در روزهای گرم که روزها طولانی تر هستند سمت و سوی  بادهای جزیره جنوبی و در برخی موارد نیز جنوب غربی است ولی در  پائیزماه  و زمستان سمت و سوی  بادها شمال غربی و غربی میباشد . در میان  این ورزش ها در برخی موارد  بادهای شمالی و شرقی و بادهای دیگر هم جریان پیدا میکنند . از بادهای محلی کیش میشود  از باد شمال، باد نشتی، باد شرجی، باد شرقی و باد سهلی (  ساحلی ) نام برد .

برای بررسی و مطالعه  سیستم های جوی، به خصوص جریان های افقی میبایستی  به موقعیت مکانی کیش در بین دو خشکی بزرگ فلات ایران و عربستان دقت کرد . در تابستان ها که آب و هوای ایران و عربستان گرم و داغ میگرد ، یک سیستم کم فشار حرارتی به نام سیستم کم فشار پاکستان یا خلیج فارس با دو مرکز، یکی روی پاکستان و دیگری روی خلیج فارس که در آن جریان پرفشار حریم حاره ای قزار دارد تولید میشود . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

توپوگرافی کیش    

توپوگرافی کیش

 

 
 

 

 

 

 

جزیره  زیبای کیش با وسعت بالغ بر نود و یک کیلومتر مربع، خط  ساحلی چهل و سه کیلومتر و شکل هندسی  بیضی، در فاصله هجده  کیلومتری بندر گرزه یا بندر آفتاب در خلیج واقع شده است . کیش در یک چهارم  ابتدایی  راستای سواحل 1359کیلومتری جنوب ایران در دهانه ی خلیج فارس و تقریباً در نزدیک بخش پایانی این آبراه در حوزه  تنگه هرمز قرار گرفته . عرض شمال آن 32  26 درجه و طول شرقی آن 58  53 میباشد  و در جهت ساحل غربی – به ساحل شرقی (فاصله ی مجتمع مرجان – میدان هور) ، 45/15 کیلومتر درازا دارد . بیشترین عرض جزیره در راستای ساحل جنوبی به ساحل شمالی (فاصله ی بندرگاه گمرک– فانوس دریائی) 5/7 کیلومتر میباشد . سطح جزیره بدون  توپوگرافی خاص نظیر  پدیده کوه و حتی تپه مرتفع میباشد . فرودگاه بین المللی کیش که با توجه به اقبال مسافرين از سفر به جزيره و تور کیش یکی از پرتردد ترین فرودگاه های کشورمان ایران است  در مرکز و در بخش مرتفع آن که حدود 40 – 35 متر ارتفاع دارد بنا شده  است. بیشترین شیب جزیره از شمال فرودگاه به طرف ساحل (هتل شایان) است.