عصارخانه شاهی اصفهان

 بازار اصفهان عصار خانه های ایوان بزرگ و مهمی دارد.عصارخانه یا عصاری نامی است که به کارخانه های سنتی روغن کشی می گویند.معماری این عصارخانه ها دارای ارزش و اهمیت زیادی است.عصارخانه ای در قرن11 ه.ق ودر زمان صفوی و شاه عباس اول که احتمالا هم زمان با " مدرسه ی ملا عبدالله " بنا شده بودبه عصارخانه شاهی معروف است .این عصارخانه زیر نظر شهرداری اصفهان بازسازی شده و در کنار بازار تفنگ سازی قرار گرفته است این عصاره خانه لوازم تولیدی سالم و تغییر شکل نیافته ای را دارا می باشد و در دکان های کناری، روغن های تولید شده این عصاره خانه را به فروش می گذارند. کنجد، پنبه دانه، خشخاش، آفتاب گردان و ... دانه هایی روغنی هستند که از آنها روغن تهیه می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید