خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش یکی دیگر از جاذبه های جزیره کیش می باشد که گرچه به آن توجه کمتری شده اما یادگار خانه های باستانی و چند خانواری است که در بیشتر در شهرهای یزد و کاشان دیده شده و دارای وسعت زیادی می باشد. آثاری که در این خانه به جا از جمله کاشی های ستاره ای شکل، مانند کاشی هایی هستند که در دوره ایلخانی در بناهایی چون سلطانیه و تخت سلیمان استفاده شده است. همین امر نشان می دهد که این عمارت متعلق به یکی از افراد ثروتمند کیش می باشد.

 

 

 

 

 خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


  

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


  

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


  

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


 

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


  

خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید