چاپ
دسته: عمومی
بازدید: 468
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وظایف کارشناس روابط عمومی :

 

کارشناس روابط عمومی

 

* نوشتن مطلب و فراهم کردن اطلاعات برای رسانه ها

* شناسایی گروه های اصلی مشتریان و مخاطبان و یافتن بهترین راه دسترسی به آنها

* پاسخ به نیازهای اطلاعاتی رسانه ها یا انتخاب یک سخنگوی مناسب یا منبع اطلاعاتی قابل اطمینان جهت معرفی به نمایندگان رسانه برای اطلاع رسانی

* کمک به مشتریان برای داشتن ارتباط موثر با عموم ( خارج سازمان)

* توسعه و حفظ تصویر مناسبی از شرکت بین عموم و شناساندن نشان ها و لوگو های مورد استفاده به عموم افراد جامعه و شرکت ها و سازمان های مخاطب

* آماده کردن متن سخنرانی ها و سازماندهی مصاحبه گرها (خبرنگارها) برای مدیران ارشد سازمان

* ارزیابی برنامه های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق آنها با اهداف و خط مشی بخش روابط عمومی

* توسعه و اجرای سیاستهای جمع آوری کمک های مالی از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با خیرین و داوطلبان کمک مالی