چاپ
دسته: تازه ها
بازدید: 1156
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نجات معجزه آسای كیش وند خوش شانس

به گزارش پایگاه خبری پلیس، یكدستگاه سواری و یك "ون" در یكی از خیابان های اصلی كیش  به شدت با یكدیگر برخورد كردند. شدت این برخورد به قدری شديد  بود كه خودروی جلویی منحرف و پس از چرخش به حول محور خود، با خانمی  كه  در انتظار تاكسی در پیاده رو ایستاده بود برخورد كرد .

  خوشبختانه  عابر پیاده به شكل معجزه آسایی از زیر خودروی سواری بیرون كشیده شد بدون ابنكه آسیب جدی دیده باشد شایان ذكر است علت تصادف نیز  سرعت زیاد و عدم كنترل راننده "ون" در برخورد با خودروی سواری ذكر شده .