چاپ
دسته: دیدنیهای اصفهان
بازدید: 1427
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سی وسه پل اصفهان

 بزرگترین پل بر روی رودخانه زاینده رود که طول وعرض آن به ترتیب  300 و14 متر است و به خواست الله وردیخان سپهسالار ارتش صفوی در قرن یازدهم هجری قمری ( هفدهم میلادی ) ساخته شده است پل الله وردیخان نام دارد.به موجب این پل محور چهارباغ از سمت شمال به جنوب و باغ هزار جریب متصل شده است که توسعه شهر به سمت جنوب را حاصل می شود.

نامهای دیگر این پل زنده رود و جلفا است و دلیل خوانده شدن به این نام(سی وسه پل)این است که بخش تحتانی دارای سی و سه چشمه است . جشن آبریزگان ( آب پاشان ) جشنی است که در ماه تیر و هنگامی که آب در بستر رود به کمترین مقدار می رسد، از مهمترین مراسم های تاریخی است که در مجاورت این پل توسط مردم انجام می شده است ومراسمی مذهبی دیگری به نام خاج شویان در کنار این پل توسط ارامنه جلفا در زمان صفوی برگزار می شده است.