چاپ
دسته: پیرامون کیش
بازدید: 38908
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیستم های جوی در کیش

سمت  وزش بادهای بر روی کیش شناخته شده میباشد . بادهای چیره کیش غالبا  بادهای غربی و جنوب غربی هشتند . جهت بادها بیشتر  با زمان فصلهای گوناگون تغییر میکند . در روزهای گرم که روزها طولانی تر هستند سمت و سوی  بادهای جزیره جنوبی و در برخی موارد نیز جنوب غربی است ولی در  پائیزماه  و زمستان سمت و سوی  بادها شمال غربی و غربی میباشد . در میان  این ورزش ها در برخی موارد  بادهای شمالی و شرقی و بادهای دیگر هم جریان پیدا میکنند . از بادهای محلی کیش میشود  از باد شمال، باد نشتی، باد شرجی، باد شرقی و باد سهلی (  ساحلی ) نام برد .

برای بررسی و مطالعه  سیستم های جوی، به خصوص جریان های افقی میبایستی  به موقعیت مکانی کیش در بین دو خشکی بزرگ فلات ایران و عربستان دقت کرد . در تابستان ها که آب و هوای ایران و عربستان گرم و داغ میگرد ، یک سیستم کم فشار حرارتی به نام سیستم کم فشار پاکستان یا خلیج فارس با دو مرکز، یکی روی پاکستان و دیگری روی خلیج فارس که در آن جریان پرفشار حریم حاره ای قزار دارد تولید میشود .