چاپ
دسته: دیدنیهای اصفهان
بازدید: 3006

حسینیه ابیانه

 دو حسینیه در ابیانه  واقع شده است که یکی در محله بالا ده و دیگری در محله هرده قرار گرفته است.دو نخل درعاشورا وتاسوعا در روستای ابیانه وجود دارند که گردانده می‌شوند،نخل ها در حسینیه نگه داری می شود.هر یک از این نخل‌ها متعلق  به محله‌ای از ابیانه هستند .

این نخل ها با آداب و رسوم خاص خود در روزهایی که گفته شدباید مسیرهای مشخصی از ابیانه را طی کنند. نخل‌گردانی در  دو محله با مراسم خاصی صورت می گیرد. در بین مردم رسم است که در روز عاشورا  نباید نخل را برروی زمین بگذارندو به همین دلیل نخل را  از حسینیه تا سرچشمه(قبرستانی در شرق روستا) می‌برند و در سرچشمه به زمین می‌گذارند و بعد ناهار نظری را خورده نخل را به حسینیه برمی‌گردانند نمونه‌ای از آیین تابوت‌گردانی در ایران همین مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورا است .